Forfatter: Emil Bülow Petersen

Klædeskabe, kærlighed og krisecentre

I fællesskab er vi fælles om at samle skabe, om at skabe historier og om at gøre det fælles. Fællesskab er det bedste ord, der er skabt. Af Emil Bülow Petersen, redaktionen VBavis. En historie værd at dele og et vigtigt opråb fra min veninde og vores alle sammens nabo her i gruppens omegn. Fra helvede i Hell-singør til glæde og kaffe i Gladsaxe. Det startede oprindeligt med at N N (fulde navn behøves ikke) pludseligt kom op i forskellige opslag på forskellige venligbogrupper søndag d. 8. juli i sidste uge. Jeg blev kontaktet af en ung mand, Sune,...

Read More

Venligboernes ånd er samfundets åndedræt

I tempohøj temperatur gjorde smil, handel og kaffe en verdens til forskel, da Venligboerne i fællesskabets ånd satte sig for at samle ind til uledsagede flygtningebørn, der vil forenes med deres familier. Af Emil Bülow Petersen, redaktionen VBavis. For mig er definitionen på Venligboerne ikke noget statisk. Men det er heller ikke noget flyvsk. Venligboerne opstod med tanken om at mødet mellem mennesker er det vigtigste redskab, hvis man vil skabe grundlag for positive fællesskaber, god sammenhængskraft og en kombination af tolerance samt kærlighed. På et mere forståeligt og konkret niveau, så gik det bare ud på at folk...

Read More

Jeg vil hellere have din hånd

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.” – Albert Camus Af Emil Bülow Petersen, redaktionen VBavis. Essensen af god integration og en positiv og stærk sammenhængskraft i Danmark (og resten af verden) skal komme af håndsudrækningen/hjælpen til dem, der har brug for hjælp – alt fra den hjemløse, statsløse, den afvigende og flygtende til den gamle, den syge, den bange og den kriminelle. Kvaliteten af relationerne imellem folk og kulturer er kernen af hele målet og formålet i forhold til...

Read More

Dissonans

Politikernes dissonans er nok den værste, for de er vel nok engang bevidste om det. De laver jo ikke andet end at producere bortforklaringer, kausaliteter, der ikke helt holder og gode undskyldninger, for netop at se bort fra det ansvar vi egentlig har. Af Emil Bülow Petersen, redaktionen VBavis. Dissonans. Et ord jeg er begyndt at tænke over siden jeg læste en DR-artikel omkring hvorfor vi mennesker blandt andet ødelægger miljøet på vore kæreste klode. Ordet dissonans betyder jo blot at to modstridende holdninger eller former konfronterer hinanden indbyrdes. I DRs artikel kunne man læse om akademiske eksperters forklaringer...

Read More