Forfatter: Emil Bülow Petersen

Stramninger på flygtningepolitikken fortsætter

Færre penge, mere kontrol, flere års forøgelse i diverse ventetider, mere usikkerhed i forhold til permanent opholdstilladelse, et fortsat tilladt minimum på 0 kvoteflygtninge og så videre. Jeg beundrer ærlig talt befolkningen. Det er imponerende så stille, der kan blive. Vend den anden kind til, sagde præsterne og pædagogerne til os da vi var små. Jeg troede dog kun det handlede om at undgå en slåskamp, når man skulle vende den anden kind til. Men i dag er det som om rigtig mange mennesker har vendt kinderne så meget frem og tilbage, at de nu ikke kan se hvor...

Read More

Geniet i kørestol har forladt os, men har efterladt os noget vigtigt

Stephen Hawkings døde d. 14. marts i år og blev 76 år gammel. Han har forladt os, men han har efterladt os nogle vigtige pointer ved livet. Jeg beundrer Stephen Hawking. Både historien om ham, filmen, hans sociale status, hans adfærd i sociale medier og så selvfølgelig hans videnskab samt filosofiske overvejelser. Det er disse overvejelser jeg gerne vil skrive lidt om her, som ære til den skarpeste hjerne i den slappeste krop.  Da Hawkings blev født d. 8. januar 1942 i Oxford, England, var der ingen, der var klar over hvilken figur han ville udvikle sig til at...

Read More

Hvad er det i virkeligheden der sker?

I forhold til vores egen kultur og adfærd overfor vores muslimske mindretal og andenetniske danskere, så er vi enormt splittet i Danmark. Det er ikke længere offentlig viden eller gement fokus at kriminalitet udføres af dem, der starter på bunden af samfundet, af dem, der ekskluderes fra fællesskabet. Det udføres af dem, der stigmatiseres i denne retning og det udføres af dem, der opfattes som trusler.

Read More

Terroristen

Det eneste vi skal diskriminere på baggrund af farve og oprindelse er vores vasketøj, ikke vores medmennesker. Terrorisme kommer ikke af Islam, af flygtningesituationen eller af Mellemøstlig kultur.

Read More