Forfatter: Emil Bülow Petersen

Hvad er det i virkeligheden der sker?

I forhold til vores egen kultur og adfærd overfor vores muslimske mindretal og andenetniske danskere, så er vi enormt splittet i Danmark. Det er ikke længere offentlig viden eller gement fokus at kriminalitet udføres af dem, der starter på bunden af samfundet, af dem, der ekskluderes fra fællesskabet. Det udføres af dem, der stigmatiseres i denne retning og det udføres af dem, der opfattes som trusler.

Read More

Terroristen

Det eneste vi skal diskriminere på baggrund af farve og oprindelse er vores vasketøj, ikke vores medmennesker. Terrorisme kommer ikke af Islam, af flygtningesituationen eller af Mellemøstlig kultur.

Read More

Debatkulturen har mund – men har den også ører?

Vores debatkultur består altså ikke kun af debatformater og dialog, der er polariserede og kontraproduktive, men også af et fravær af erfaring med emnerne. Som fysiker og musiker Peter Bastian sagde i en samtale med Lars Muhl: ”Demokrati forudsætter folkelighed. Folkelighed forudsætter en samtale. Den har vi overladt til medierne. Det kan de ikke. De skændes! De orkestrerer samtalen som en boksering med vindere og tabere. Det handler ikke om at vinde eller om at tabe, det handler om at opnå synergi.”

Read More

Perspektiverne i gaderne

Der er mange kampe i gang, men i et helikopterperspektiv, så handler det i bund og grund om at få udbredt åbenheden, tolerancen, mangfoldigheden og venskaberne, så integrationen, den nationale identitet og livet i sig selv kan blive behageligt at stå ved igen. Selv når brødrene Rane Willerslev og Eske Willerslev siger at god integration er lig med relationer på tværs, så er Venligboerne altså et godt skud i denne retning.

Read More