Efter min egen beskedne mening er selve demokratiet kørt af sporet. Som private borgere har vi ingen indflydelse på den førte politik. I stemmeboksen kan vi til nød påvirke fordelingspolitikken en lille smule, det er den luns, landspolitikerne overlader til os som argument for, at vi har et demokrati.

Vil jeg f.eks. noget mere, kan jeg prøve at melde mig ind i et politisk parti og møde op, når folkeitngsmanden er på besøg. Her kan jeg fremføre mine synspunkter og folketingsmanden lytter gerne, han vil gerne have min stemme til næste valg.

Måske er min folketingsmand ordfører for arbejdsmarkedspolitikken og det, der optager mig, er flygtningepolitikken. Min politiker virker meget interesseret og så fortæller han om partiets holdning til emnet og hvorfor, den er nødvendig og rigtig.

Hov! PARTIETS holdning? Hvad skal jeg med den? Den kender jeg, jeg vil gerne gennem argumenter medvirke til at påvirke den. Det er desværre ikke muligt, det er udlændingeordføreren og partiformanden, der tager sig af det, det har min ordfører desværre ingen indflydelse på. Han har kun indflydelse på den del af arbejdsmarkedpolitikken, han kan blive enig med partiformanden om. Han bruger skam ikke sin aften i partiforeningen for at få input til politik. Han er der for dels at skabe størst mulig accept af den besluttede politik og så – selvfølgelig – for ikke selv at blive glemt til næste valg.

Men hvordan får jeg så fremført mine synspunkter? Jeg kan skrive til ordføreren på facebook og når jeg har gjort det et par gange, lukker han nok for videre kommentarer fra mig. Det behøvede han ikke at gøre. Faktisk kan man med den nuværende teknologi uden videre finde medlemmernes overordnede holdninger til alle mulige spørgsmål og de ville kunne aflæses på et øjeblik. Man kunne f.eks. i Socialdemokratiet i et lukket forum spørge medlemmerne ”Skal vi styrke samarbejdet med Dansk Folkeparti?” ”Ja/Nej” og gerne med et argument for videre samarbejde og et imod det. Efter et par dage aflæser man resultatet i % og det er så folketingsgruppens politik på området.

Hvorfor gør partierne ikke det? Det gør de ikke, fordi de anser den politiske virkleighed, som de ikke deler med os andre, for vigtigere end borgernes virkelighed. Det eneste, vi kan give vores politikere, er vores stemmer. De er i øvrigt rigtig mange penge værd. Ved sidste valg fik Socialdemokratiet 924.940 stemmer, Venstre fik 685.188 stemmer og Dansk Folkeparti fik 741.746 stemmer.

I 2015 udløste det 28.210.670 kr til Socialdemokratiet. Beløbet reguleres hvert år og i 2018 er beløbet 29.829.315 kr, en stigning på godt 5,7%. De tre største partier får hver lige omkring 100 millioner kr i partistøtte i en 4-årig valgperiode.

Derudover får partierne nogen åbenlys støtte og rigtig meget skjult partistøtte. Reelt aner vi ikke, hvilke politiske beslutninger der er truffet efter rundhåndet støtte til et indflydelsesrigt parti. Vi er nu langt inde i den politiske virkelighed.

Og vi kan se, at de rigeste 10% af befolkningen ejer 80% af samfundsværdierne og at de fattigste 50% skylder mere væk, end de ejer. Vi har også set nogle interessante skattelettelser, f.eks. til de 12 rigeste ejerfamilier i landet og vi kan se et Danske Bank overskud der er fuldstændig ude af proportion med virksomhedens størrelse.

Det er lykkedes at presse de offentligt ansatte til det yderste, rejse et klagekor fra syge og fattige mennesker, give Goldman Sachs en skattefri gevinst på 12,4 mia. kr og bruge 80 mia. kr på kamfly UDEN, at danskerne gør oprør. Det er en imponerende præstation! Der er endda stadig mennesker der tror på, at vi har et velfungerende demokrati.

Jeg kunne nu godt tænke mig, at vi udviklede det lidt (før Helvede bryder løs. Vi har garanteret både Geert Wilders, Donald Trump og Silvio Berlusconi gående mellem os). Nu er ”Borgertinget i Folketinget” blevet en realitet. Det er et tværpolitisk initiativ, i væsentlig grad bygget på tankerne fra ”Tæm eliten – fra magtelite til borgerdemokrati”. Vi vil have et borgerdrevet Andetkammer, der kan samarbejde med politikerne om at udvikle et afbalanceret Danmark. Andettinget skal beskyttes imod politikerne, så det skal vedtages gennem en Grundlovsafstemning og derfor skal vi i Folketinget for at rejse kravet derfra.

Desværre har vi ingen penge og et andetting er absolut ikke i vores toppolitikeres interesse, så vi har brug for opbakning fra flest mulige, der mener, at politikerne trænger til lidt modspil. I det område, jeg bor i, ville man sige, ”vi kan beklage os, til vores fingre er lige lange eller vi kan gøre noget ved.” Vi har valgt det sidste

Debatindlæg bragt af Helge Smith.
www.borgertinget.dk