Kender du Refugees Welcome og vores to hjemmesider?

Af Michala Clante Bendixen

– Har du ledt forgæves efter et tal eller en forklaring i flygtningedebatten?

– Vil du gerne holde dig opdateret på nye love og regler?

– Har du brug for hjælp til at skrive en klage eller en ansøgning i en flygtningesag?

– Er du træt af, at der mangler realistiske bud på en bedre asylpolitik?

Refugees Welcome er en lille, humanitær organisation, baseret på frivilligt arbejde. Vores udgangspunkt er Flygtningekonventionen og menneskerettighederne.

Vores primære indsats er gratis juridisk rådgivning og assistance til asylansøgere. Samtidig arbejder vi for at forbedre flygtninges retssituation generelt og for at oplyse om flygtninges forhold i Danmark.

Vi har to hjemmesider med hver sin målgruppe:

refugeeswelcome.dk kan du læse om foreningens fortalerarbejde, og du kan blive medlem. Der er også et ADVICE-afsnit direkte henvendt til asylansøgere/flygtninge (på engelsk), hvor man kan finde svar på de spørgsmål, vi oftest får – og man kan hente vores flyer med gode råd om at søge asyl, vores guide til familiesammenføring og informationer om hvordan man kommer i personlig kontakt med os.

refugees.dk kan du finde alle de faktuelle informationer omkring flygtninge i Danmark: Tal og statistik, lovgivning, begreber, asylproceduren. Du kan også læse længere artikler, som beskriver særlige aspekter omkring flygtninge i Danmark, og endelig udvalgte aktuelle nyheder. Hele siden findes på både dansk og engelsk, og vi har tilknyttet tre af de mest anerkendte flygtningeforskere: Martin Lemberg-Pedersen, Zachary Whyte og Katrine Syppli Kohl.

Jeg har opbygget organisationen gradvist gennem 9 år, og jeg modtog Menneskerettighedsprisen fra Rådet for Menneskerettigheder som den første nogensinde i 2014. Jeg er stadig centrum for foreningen, herunder talsmand i medierne, redaktør på de to hjemmesider og står desuden for oplæring af nye rådgivere og det meste af det administrative arbejde.

Natasha Al-Hariri er bestyrelsesmedlem og har været med i 5 år, og er selv en stærk stemme i debatten om integration, islam og minoriteters rettigheder. Hun er en af de mange, som startede i RW som frivillig mens hun læste jura, og som nu er færdiguddannet og bruger sine erfaringer i sit job. Vi er i øjeblikket 15 frivillige rådgivere. For at blive rådgiver skal man have relevant erfaring eller uddannelse (de fleste kommer fra Global Refugee Studies, jura eller socialrådgiveruddannelsen), og alle går igennem et oplæringsprogram med 7 korte kurser i udlændingeret og følger med i rådgivningen som føl i starten.

Vi har personlig rådgivning i Trampolinhuset i København hver tirsdag, og hver dag svarer vi på mails, telefon og Facebook-chat. Vi besøger også asylcentrene i perioder. Vi fungerer som gratis advokater i de sager, hvor der er behov for at skrive ansøgninger, klager o.l.

Vi er i kontakt med cirka 500 flygtninge/asylansøgere om deres sag hvert år, vi har fået genåbnet og omgjort mange sager, og vi har fået medhold i 3 klager ved FNs menneskerettighedskomitéer.

Vi har opbygget en særlig ekspertise omkring familiesammenføring fra Eritrea og humanitære opholdstilladelser, samt afviste børn med mange års ophold i asylsystemet. Men vi rådgiver i alle asylsager, og omkring familiesammenføring, permanent ophold og statsborgerskab for alle flygtninge.

De erfaringer, vi får gennem rådgivningen og vores løbende kontakt med flygtninge i alle dele af processen, bruger vi til at gøre opmærksom på generelle problematikker. Det er lykkedes os flere gange at få ændret en praksis med udgangspunkt i individuelle sager.

Vi har haft navnet Refugees Welcome i mange år, og er ikke forbundet med andre organisationer i Europa, som bruger samme navn. Vi har et godt samarbejde med alle de andre aktører på området, bla. Dansk Flygtningehjælp, advokaterne, Røde Kors, Udlændingestyrelsen og kommunerne – samt de andre frivillige organisationer, bla. Bedsteforældre for Asyl, LGBT Asylum og selvfølgelig Venligboerne. Vores rådgivning og møder foregår i Trampolinhuset, som vi arbejder tæt sammen med, men vi er to separate foreninger.

Der er ingen fuldtidsansatte i Refugees Welcome, men jeg får en halvtidsløn. Vi klarer os helt uden fonde og tilskud, udelukkende med personlige bidrag via medlemskab, enkeltdonationer og foredragsvirksomhed. I 2017 udbetalte vi i alt 188.000 kr i støtte til flybilletter til flygtninge i Danmark, som havde fået tilladelse til at få deres børn til Danmark, men ikke selv kunne skaffe pengene fordi de stadig er på integrationsydelse. Vi formidlede på den måde en håndsrækning til mere end 200 børn fra private danskere. Desværre har vi måttet sætte ordningen i bero indtil videre, fordi vi ikke har tid og har svært ved at følge med efterspørgslen.

Følg os på Facebook, skriv til os med dine spørgsmål, brug vores to hjemmesider, tilmeld dig vores to nyhedsbreve!