Den frivillige organisation “2 Timer om Ugen” har modtaget en million kroner i støtte, og nu vil organisationen hjælpe tosprogede børn i flere kommuner end Odense.

Som et ordentligt skulderklap har de frivillige i organisationen “2 Timer om Ugen” fået 947.600 kroner af Egmont Fonden for deres indsats med at hjælpe flygtninge og tosprogede børn med at lære dansk.

Ved hjælp af donationen vil den snart tiårige organisation vokse sig ud over Odenses grænser til andre af landets kommuner for at give flere børn en hjælpende hånd.

2 Timer om Ugen

“2 Timer om Ugen” er en frivillig organisation, der hjælper flersprogede børn mellem tre og otte år med at lære dansk og introducerer dem til dansk kultur. Målet er at hjælpe børnene til at få en god skolestart og -gang, så de på længere sigt kan gennemføre en ungdomsuddannelse.Til efteråret fylder organisationen ti år, og indtil nu har den primært gjort en indsats i Odense Kommune. Egmont Fonden har netop doneret omkring en million kroner til organisationen, som med støtten vil udvide indsatsen til andre kommuner.

Indtil videre er der over hundrede frivillige i organisationen – hver af dem er tilknyttet et barn. Barnet og den frivillige mødes to timer om ugen og laver forskellige aktiviteter, som understøtter barnets sproglige udvikling og kulturforståelse.

Siden efteråret 2015 har organisationen også hjulpet nyankomne flygtningefamilier med børn.
I 2016 fik “2 Timer om Ugen” overrakt Odense Kommunes “Ildsjælepris”.

– Det er en omfattende proces, men også vanvittigt spændende, fortæller organisationens initiativtager og formand, 77-årige Pia Sigmund.

I 2008 havde hun besøg af en irakisk flygtningefamilie med to børn på fem og syv år, som nysgerrigt og åbent stillede hende en masse spørgsmål om hendes hjem og det legetøj, hun havde liggende, til når hendes børnebørn kom på besøg. Og det var her, Pia Sigmund fik idéen til organisationen.Vi har mange børnehaver og skoler, som henvender sig og siger, at de kan mærke, barnet rykker sig sprogligt.

– Jeg lagde mærke til, at selv om de er født i Danmark, talte de ret dårligt dansk, siger Pia Sigmund.

Derfor tænkte hun, at hvis børn af anden etnisk herkomst end dansk i den alder fik nogle voksne, danske venner og var sammen med dem et par timer om ugen, ville børnenes sprog få et løft, der kunne hjælpe dem i skolen.

Og det er sket:

– Vi har mange børnehaver og skoler, som henvender sig og siger, at de kan mærke, børnene rykker sig sprogligt, fortæller hun.

Efter planen skal organisationen i begyndelsen af 2019 have spredt sig til flere kommuner udover Odense, vurderer Pia Sigmund.

Det kræver dog, at den endnu lille organisation af frivillige finder ud af, hvordan og hvorledes den bedst vokser sig stor. Derfor er der netop blevet ansat en udviklingsmedarbejder, som blandt andet skal undersøge mulighederne.

Når det er på plads, bliver næste skridt at få kontakt til børn og nye frivillige i de nye kommuner. På længere sigt er det organisationens mål at nå ud til børn i hele Danmark.

Skriver fyens.dk