Færre penge, mere kontrol, flere års forøgelse i diverse ventetider, mere usikkerhed i forhold til permanent opholdstilladelse, et fortsat tilladt minimum på 0 kvoteflygtninge og så videre.

Jeg beundrer ærlig talt befolkningen. Det er imponerende så stille, der kan blive. Vend den anden kind til, sagde præsterne og pædagogerne til os da vi var små. Jeg troede dog kun det handlede om at undgå en slåskamp, når man skulle vende den anden kind til. Men i dag er det som om rigtig mange mennesker har vendt kinderne så meget frem og tilbage, at de nu ikke kan se hvor uretfærdigt og forkert det hele er i forhold til flygtninge og integration.
Derfor har jeg nu besluttet mig at hive nogle af de seneste stramninger og lovforslag frem på bordet, for lige at minde os alle om hvilken retning demokratiet går i. Det hele har jeg snuppet fra Refugees.dk, og artiklen er skrevet af Michala Clante Bendixen, formand for Refugees Welcome og leder af Refugees.dk – en professionel oplysningsside omkring flygtninge- og integrationspolitik, debat og deslige. 

Indtil videre er der 71 stramninger i alt for flygtninge og indvandrere. Inger Støjbergs kagebutik vokser, og det ser ikke godt ud. 
Nogle af de seneste lovændringer er ikke chokerende sammenlignet med den kurs den blå regering altid har haft. 

Flygtninges bopælstid i hjemlandet gælder ikke længere i forhold til opnåelsen af fuld pension i Danmark. Hvis du er flygtning og har levet 40 år i Syrien indtil du kom til Danmark, så skal du leve 40 år ekstra i Danmark for at kunne få fuld folkepension og ældrecheck. Så er du først 80 år med ar på sjælen og med benene hængende udover livets kant, og så får du din lille fine pensionscheck. Det er jo skammeligt. Uanset hvor du er fra, hvem du er og hvordan du kategoriseres ved din ankomst, så er alle lige i demokratiet, loven er lige for alle og alle fortjener den samme velfærd i Danmark – da især hvis man opnår opholdstilladelse fra starten af når det er så svært. Det er også enormt vildt at flygtninge sammenlignes med almene udlændinge og danskere. Som om de kan nå at spare penge op på den rejse de har været igennem – eller bare at vente i 40 år uden at føle sig tilsidesat i det danske samfund. Ekskluderingen og stigmatiseringen af flygtninge er tværet udover denne stramning fra top til tå. Så synd.

En anden stramning er i forhold til antallet af kvoteflygtninge. Det bestemmes hvert år af Inger Støjberg. Hun kan sige til enhver tid at vi skal tage alle 500, eller hun kan sige 0. Det er absurd at vi i et sådan rigt land med så få modtagne flygtninge ikke engang tager dem, der har det hårdest ifølge eksterne aktørers vurderinger. Det er for sindssygt. Hun kunne også vælge at sige at vi tager 5 eller 100. Men nej. Inger har for travlt med at lave kage, formoder jeg. 

Ja. Og så er der bare generelt en del stramninger og justeringer på ventetider før børnechecks, nægtelse af permanent opholdstilladelse til flygtninge, der ikke er konkrete og direkte ærlige med identitetsfastlæggelse og så videre… der er en masse, og det hele er bøvlet. Generelt er det bare skidt for flygtninge. 

Så er der de fremsatte lovforslag, der vil gøre det hele værre og mere relevant for mig at skrive en sådan artikel her igen om noget tid.
Egenbetalingsforslag, skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge og nedsættelse af integrationsydelsen. 

De fremsatte lovforslag, skrevet af Refugees.dk; (Du kan klikke på “Læs RWs høringssvar” under punkterne)
• Egenbetaling, tolkebistand, efter 3 års ophold i Danmark. 
Dog mulighed for dispensation for syge, gamle og traumatiserede flygtninge.
 Læs RWs høringssvar.

• Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge. 
Rammer kun indirekte flygtninge, men vil muligvis betyde flere på Tålt Ophold. Læs RWs høringssvar.

• Nedsættelse af integrationsydelsen med 3%, forventes at træde i kraft 1. juli 2018.

• Udvidelse af opholdskravet vedr. integrationsydelse, således at de gældende 7 år forhøjes til 9 år, før man kan modtage kontanthjælp, samt nyt krav om beskæftigelse på 2,5 år indenfor de seneste 10 år (gælder ikke danske statsborgere og andre EU-borgere). 

• Videreføre §7,3 status, inkl. tre års ventetid på familiesammenføring. 
Loven var midlertidig, men regeringen, DF, LA og S er tilfredse med den, og har desuden fået blåstemplet ventetiden i Højesteret. Det er ca. 28% af flygtningene, der får denne status, til dato i alt ca. 4.000. Læs RWs høringssvar.

• Ophævelse af adgangen til at få ophold baggrund af arbejdsmarkedstilknytning, hvis man får inddraget eller ikke forlænget sin opholdstilladelse på grund af asyl eller familiesammenføring. Fremover skal man søge på samme vilkår som en, der aldrig har haft ophold før.

• Nye regler for ægtefællesammenføring 
(allerede aftalt med S og DF, sendt i høring, træder efter planen i kraft 1. juli og gælder for ansøgninger indgivet efter den dato). Høringssvar fra RW er på vej. De gældende regler opretholdes, men strammes og ændres på følgende områder:

– Flygtninge er fortsat undtaget for de fleste krav, men det er samtidig aftalt at undersøge, om kravene til flygtninge kan skærpes, bla. om flere kan henvises til at leve sammen i et tredje land.

– Nyt integrationskrav, hvor parret skal opfylde 4 ud af 6 betingelser, som vedrører dansk/engelsk sprog, uddannelse udover grundskole og fuldtidsarbejde. Et ufravigeligt krav bliver, at den herboende skal have bestået Prøve i Dansk 3. Se de præcise krav herunder.

– Tilknytningskravet afløses af et besøgskrav, som betyder mindst ét lovligt ophold i Danmark.

– Krav om at opfylde de gældende betingelser for permanent ophold (også selvom man har opnået permanent ophold under tidligere, mere lempelige regler).

– Boligkravet udvides, så man fremover ikke må bo i et af områderne på den nye liste, som oprettes – for at komme på den liste, er det tilstrækkeligt at opfylde 2 af de 4 krav på den almindelige ghettoliste gennem de seneste 2 år. Denne liste vil således være en del længere end ghettolisten, som p.t. indeholder 22 boligområder.

– Økonomisk sikkerhed forhøjes fra 50.000 til 100.000, og samtidig er det allerede vedtaget at garantiperioden udvides fra 5 til 10 år.

– Ansøgeren skal ikke blot bestå A1-danskprøven inden 6 mdr., men også A2-prøven senest 9 mdr. efter ankomsten.

Samlet set favoriserer disse krav i ekstrem grad højtuddannede og højtlønnede personer. Analfabeter og mennesker med kort skolegang vil fremover være udelukkede, både som ansøger og herboende. Permanent ophold er en betingelse for at opnå ægtefællesammenføring, og kravene til dette blev strammet voldsomt i 2015. For at illustrere, hvor svært det er blevet, var det kun 173 personer med flygtningebaggrund, som levede op til de gældende krav for permanent ophold i hele 2017. Hvis man ser bort fra flygtningelandene, er top 3 for familiesammenføringsansøgninger i Danmark: Thailand, Filippinerne og Tyrkiet.

Generelt sørgeligt. Synes jeg.

Tak til Michala og Refugees.dk for at det gode arbejde i laver og for at virke som kilde.
http://refugees.dk/aktuelt/2018/marts/seneste-stramninger-og-lovaendringer/