Vedrørende udrejsecenter Sjælsmark.

Kære Mattias Tesfaye

Lørdag den 20. januar 2018 sagde du, som Socialdemokratiets nye flygtningeordfører, til Olav Hergel i et interview i Politiken, om forholdene i udrejsecentret Sjælsmark i Nordsjælland: ” Ingen skal tro, det bliver anderledes efter et folketingsvalg”. Danmark har et lignende udrejsecenter ”Kærshovedgård”, der ligger i Midtjylland isoleret, ”langt fra alfarvej”. Forholdene i de to centre er helt identiske. Opholdet i centrene er gjort så utåleligt som overhovedet muligt, og det er forstemmende at læse, at du og dit parti i denne sag er fuldstændig på linie med Dansk Folkeparti og regeringen.

Der er de sidste tyve år sket et uhyggeligt skred i vore politikeres menneskesyn. Flygtningene omtales helt uden medfølelse. I 15 år af mit arbejdsliv var jeg administrerende overlæge på Herstedvester fængsel, som huser landets farligste sexkriminelle. Hvis jeg havde givet udtryk for, at deres fængselsophold skulle gøres så utåleligt som overhovedet muligt, ville jeg være blevet afskediget. Og hvad værre er, hvis personalet på Herstedvester havde haft en sådan indstilling til de indsatte, som vore politikere i dag har til flygtninge, ville vi ikke have kunnet hjælpe dem, tvært imod ville vi risikere, at mange af dem ville være endnu farligere ved løsladelsen end ved indsættelsen. Det kan ikke komme bag på mig, at mange unge 2. generationsindvandrere vender ryggen til samfundet og slår sig sammen i bander. Jeg mener, at vore toneangivende politikere i deres negative holdninger over for ikke etniske danskere bærer en stor del af skylden for, at vores integration er gået så dårligt.

Socialdemokratiet har, sammen med blå blok, besluttet, at børn kan bo på Sjælsmark på ubestemt tid. Danmark gør sig til af at være et kristent land. Vi bør tænke på Biblens ord: ”Hvad I gør mod disse mine mindste, det samme gør I imod mig”.

Du siger ved omtalen af de to børn i Sjælsmark, som Politiken tidligere har skrevet om, at ”man ikke kan lave særlov for to børn”. Nej, men man kan behandle de næsten 70 børn, der opholder sig på Sjælsmark, ordentligt. Det er en skændsel, hvad vi gør imod de børn Alle véd, hvad barndommen betyder for et menneskes udvikling. Her lader vi børn sidde sammen med ulykkelige forældre, under de mest utålelige forhold, vi kan præstere. Og du forsvarer det med, at ”der er masser af børn, der lever i familier, der ikke fungerer, og hvor forældrene træffer dumme beslutninger.” Underforstået, at når sådanne forældre kan byde deres børn de forhold, så kan vi politikere også byde børnene i centrene utålelige forhold. – Et besynderligt forsvar for en politikers holdning, som jeg ikke kan tro, at du ved nærmere eftertanke vil fastholde.

Du slutter med at stille dig kritisk over for flygtningevenner. Det kan du kun gøre, fordi du er helt uden forståelse for flygtningenes ensomme og angstfulde situation og uden forståelse for, at disse mennesker nedbrydes mere og mere for hver dag, de opholder sig under de utålelige forhold i centrene. For mange af dem er en flygtningeven deres eneste opmuntring, i en verden, hvor de toneangivende politikere kæmper om, hvem der kan finde på de mest raffinerede og utålelige stramninger.

Med venlig hilsen
Heidi Hansen
2830 Virum