Af Mattias Tesfaye, udlændingeordfører (S)

Jeg er skam ikke kritisk overfor flygtningevenner. Jeg er selv flygtningeven. Men jeg er kritisk overfor folk, der ikke vil være med til at sikre hjemsendelser af afviste asylansøgere. Jeg mener faktisk det virker undergravende for asylsystemet og dermed for flygtningene at hjemsendelserne ikke fungerer bedre.

Derfor er udrejsecenter Sjælsmark nødvendigt.

Den tidligere politik fra 2008 var helt umulig og skadelig. Vi tillod de afviste asylansøgere at bo i Danmark, selvom de jo netop ikke havde behov for beskyttelse. Vi fandt bolig til dem. Vi åbnede folkeskolen for dem. Vi betalte dem overførselsindkomst. Sådan boede de i årevis. Selvfølgelig medvirkede de ikke til deres egen hjemsendelse. Hvorfor skulle de dog også gøre det? Hvis de nægter at samarbejde, ved de udmærket, at deres hjemlande ambassade nægter at udstede rejsedokumenter, og dermed kan de ikke hjemsendes. Sådan kan det fortsætte i en evighed.

Det går simpelthen ikke. Hvad skal de børn foretage sig når de er færdige med 9. klasse i folkeskolen? De får jo aldrig arbejdstilladelse. Skal de leve hele livet som afviste asylansøgere uden ret til et rigtigt liv i Danmark? De kan aldrig få et arbejde. De kan aldrig købe ejendom. De kan aldrig komme på rejse ud af landet. De vil leve i evigheder uden opholdstilladelse.

Nej! Vi bliver nødt til at forklare disse forældre at de skal samarbejde om deres hjemsendelse. Der er ikke nogle fremtid for dem i Danmark. Det er slut. Vi hjælper flygtninge. Men vi giver ikke ophold til folk der ikke har behov for beskyttelse. Det skal vi stå fast på.

Sjælsmark er et udrejsecenter, der er indrettet efter, at man skal opholde sig på stedet i få uger. Men hvis forældrene fortsat nægter at samarbejde om deres hjemsendelse, skal myndighederne selvfølgelig holde skarpt øje med at børnene ikke mistrives. Pædagogerne på børnehaven der drives af Røde Kors er selvfølgelig også opmærksomme.

Hvis de oplever mistrivsel, har vi heldigvis en sociallovgivning her i landet. Der føres tilsyn og skal indberettes til myndighederne hvis der er problemer. Det er de samme regler der gælder, for andre børn i Danmark.

Der er 63 millioner flygtninge i verden. Dem skal vi bruge vores ressourcer på. Ikke på afviste asylansøgere.

Vh Mattias Tesfaye
Medlem af Folketinget
Socialdemokratiet

Dette er en reaktion på Heidi Hansens læserbrev; Kære Mattias Tesfaye