Den tidligere Aarhus-borgmester Louise Gade bliver ny bestyrelsesformand for Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). En af formandens hovedopgaver er at gøre økologiforskningen mere erhvervsrettet.

Louise Gade, direktør for VIA Efter- og Videreuddannelse, er den 21. december 2017 blevet udpeget som ny bestyrelsesformand for ICROFS. Udnævnelsen af Louise Gade er en del af en større øvelse for at gøre ICROFS og den danske økologiforskning endnu mere erhvervsrettet. Forskningen skal fokuseres mod at forbedre indtjeningen i dansk økologi og på de udfordringer, som økologerne møder i hverdagen.

Louise Gade har en god faglig ballast til opgave. Hun har en bred politisk erfaring, samtidig med at hun via sit tidligere job som vicedirektør på Aarhus Universitet og sit nuværende arbejde har et godt indblik i såvel forsknings- som uddannelsesverdenen. Derudover har hun en baggrund som landmandsdatter.

– Økologiforskningen skal gøres endnu mere erhvervsrettet, og det er vigtigt, at den enkelte landmand kan bruge resultaterne direkte i sin hverdag. Jeg mener, at Louise Gade har de helt rigtige kompetencer til at løse denne opgave, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

– Det går rigtig godt for dansk økologi i øjeblikket. Økologi er en dansk styrkeposition, der kan bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse. Men det kræver, at økologien løbende følger med danskernes og eksportmarkedernes ønsker, og at landmændene løbende tilpasser deres produktion, så økologi også fremadrettet er en god forretning. Jeg glæder mig rigtig meget til at bidrage til denne opgave, siger direktør Louise Gade.